Včelár má nezastúpiteľnú úlohu v spoločnosti.

Včelárstvo nieje robota, ale poslanie.


login ZÁKAZNÍCKA SEKCIAZTQyYTc4